ล่องเรือ cruise boat ชมวิถีคลองอ้อมนนท์

เรือ cruise boat ขับโดยคุณโก้ เจ้าของร้านอาหาร Three Mangoes ขับเรือมารับถึงที่พัก โดยพาชมบรรยากาศพร้อมเล่าเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิตริมน้ำนนท์
และความเป็นมาของวัดต่างๆ ในละแวก ที่มีอายุมากกว่า 650 ปี อย่างวัดปรางค์หลวงใหญ่ วัดอุทยาน และวัดอัมพวัน

Activity & Promotion

No post found