ล่องเรือเที่ยวคลอง

ทริปล่องเรือไปตามคลองอ้อมนนท์ คนในพื้นที่บางกร่างจะขับเรือมารับถึงที่ พร้อมเล่าเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิตริมน้ำนนท์
และความเป็นมาของวัดต่างๆ ในละแวกนั้นที่มีอายุมากกว่า 650 ปี อย่างวัดปรางค์หลวงใหญ่ วัดอุทยาน และวัดอัมพวัน