นั่งเรือหางยาวชมวิถีชีวิตริมคลอง

เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือหางยาวเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของคนริมคลอง หรือจะนั่งเรือเล่นชมพระอาทิตย์ตก